Solfeggio

In het Solfeggio Gongbad spelen wij ons Solfeggio klokken. Deze klokken, zijn gestemd in de Solfeggio frequenties. Zij brengen een mooie vibrerende klank die diep helend op lichaam, geest en ziel werkt.

Frequentie

Geluidsfrequenties zijn een belangrijk ingrediënt in de wereld van geluidsheling, ook wel klankheling genoemd. Ze werken volgens het principe dat alles in het universum vibreert, inclusief ons lichaam, en bepaalde frequenties kunnen ons fysieke en emotionele lichaam stimuleren om op één lijn te komen en in harmonie te komen.

Een enkele noot kan alles veranderen als je worstelt met pijn, stress en slecht slapen.

Gemoedtoestand

Geluiden kunnen een diepgaand effect hebben op ons lichaam en onze geest. Verschillende frequenties kunnen verschillende gemoedstoestanden creëren, en sommige kunnen zelfs helpen het lichaam te genezen.

Helende muziek en solfègefrequenties

Het menselijk oor kan een breed scala aan frequenties horen, van het lage gerommel van de donder tot het hoge gefluit van een zangvogel. Elk geluid produceert een unieke trilling die door de lucht reist en door onze trommelvliezen ontvangen wordt. Onze hersenen decoderen deze trillingen vervolgens in de geluiden die wij herkennen. Specifieke frequenties hebben de reputatie genezing en welzijn te bevorderen. 

If you only knew the magnificence of the 3, 6, and 9, then you would have a key to the universe.” - Nikola Tesla

Geschiedenis

11e Eeuw

In de 11e eeuw ontwierp de Italiaanse monnik Guido van Arezzo de Solfeggio toonladder, wat in het Nederlans vertaald naar solfège. De naam is afgeleid van Sol, Fa, twee tonen uit de toonladder. Deze toonladder bestaat uit zes noten.

Volgens professor Willi Apel is de oorsprong van de oude Solfègetoonladder terug te voeren op een middeleeuwse hymne aan Johannes de Doper. De eerste zes regels van de hymne begonnen elk op de eerste zes opeenvolgende noten van de toonladder, en dus werd de eerste lettergreep van elke regel een noot hoger gezongen dan de eerste lettergreep van de vorige regel. Omdat de muziek een wiskundige resonantie had, waren de oorspronkelijke frequenties in staat om de mensheid te inspireren en dichter bij God te brengen.

De jaren '70

Arts en onderzoeker Dr. Joseph Puleo herontdekte de Solfeggio-frequenties in de jaren '70 en bracht hun voordelen onder de aandacht van het publiek. In zijn onderzoek gebruikte hij wiskundige getalreductie om zes meetbare tonen te identificeren die het lichaam weer in balans brengen.

Dit zijn de Solfeggio-frequenties en zij hebben diepgaande effecten op het bewuste en onderbewuste en stimuleren genezing en bevorderen vitaliteit. Dit is niet zo gek, want de frequenties zijn in harmonie met de Schumannresonantie van de aarde.

Patroon van zes

De Solfège -frequenties hebben volgens geluidstherapeuten een herhalend patroon van zes codes. Aan de hand van deze zes codes kunnen de frequenties worden teruggebracht tot de kruissommen 3, 6 en 9. Nikola Tesla beschouwde deze drie getallen als codenummers van het goddelijke, de scheppende kracht en de energievelden van de fysieke velden. Aan elk van deze frequenties wordt een lettergreep toegekend. Deze zijn ontleend aan de eerste strofe van de hymne aan Johannes de Doper.

Solfeggio frequenties en chakra's

De chakra's staan bekend als energiecentra in het lichaam, die zich uitstrekken van de onderkant van de wervelkolom tot de kruin van het hoofd. De chakra's die zich in het onderste deel van ons lichaam bevinden, vertegenwoordigen onze instinctieve kant, terwijl de hogere chakra's onze mentale kant vertegenwoordigen. De chakra's kunnen verschillende niveaus van activiteit hebben. Solfeggio frequenties kunnen helpen met het deblokkeren van deze energiebanen.

De 6 originele Solfeggio Frequenties

Frequentie Hymne Omschrijving werking
396 Hz UT queant laxis  bevrijding van schuld en angst
417 Hz REsonare fibris  situaties ongedaan maken en verandering vereenvoudigen
528 Hz MIra gestorum  transformatie en wonderen (DNA-herstel)
639 Hz FAmuli tuorum  harmoniseren van relaties en innerlijk evenwicht
741 Hz SOLve polluti  gezonder leven en veranderingen in levensstijl stimuleren
852 Hz LAbii reatum  terugkeer naar de mentale en spirituele orde

Aanvullende Solfeggio Frequenties

Frequentie Omschrijving werking
174 Hz   kalmerend, aardend, pijnstillend
285 Hz   vernieuwing van energievelden en herschikking
963 Hz   goddelijkheid, pijnappelklieren, geest

Beschrijving van de werking van de frequenties

174 Hz

De frequentie van 174 Hz heeft de grootste impact op het fysieke lichaam. Van deze frequentie is bekend dat het fysieke pijn verlicht, spieren ontspant en spanning vermindert, waardoor het een uitstekend antistressgeluid is.

285 Hz

285 Hz heeft het vermogen om weefsels te genezen en te herstellen, waardoor de genezing van brandwonden en snijwonden wordt bevorderd. Het helpt ook bij het versterken van het immuunsysteem.

396 Hz

Als het gaat om emotionele genezing, is de frequentie van 396 Hz bijzonder krachtig. Het helpt bij het aanpakken van op angst gebaseerd denken, het genezen van schuldgevoelens en twijfels en het transformeren van verdriet in vreugde. In wezen fungeert het als een krachtig hulpmiddel om depressie te bestrijden. De solfègefrequentie van 396 Hz kan helpen om de wortelchakra in balans te brengen. Deze frequentie kan helpen gevoelens van schuld en angst te verlichten, je de kracht te geven om je doelen te bereiken en ons helpen de angst te overwinnen die ons er vaak van weerhoudt om te gaan voor wat we willen. Muladhara, het wortelchakra, wordt geassocieerd met de bijnieren. Het is het centrum van fysieke energie, aarding en zelfbehoud. Het wortelchakra bestuurt de rug, voeten, heupen, ruggengraat en benen.

417 Hz

De frequentie van 417 Hz is effectief in het loslaten van trauma en negativiteit. Het kan helpen traumatische levensgebeurtenissen te deblokkeren. Hierdoor kunnen onderdrukte emoties naar boven komen en kan men weer vreugde in het leven gaan ervaren. Het is gunstig voor mensen die worstelen met slapeloosheid en werkt om schaamte en op woede gebaseerd denken te transformeren. Deze frequentie van 417 Hz heeft betrekking op het sacraal chakra. Deze frequentie kan helpen negatieve energie uit het lichaam te verwijderen en schadelijke gedragspatronen te ontmoedigen. Het is handig voor mensen die worstelen met trauma's. Svadhisthana, het sacrale chakra, vertegenwoordigt het centrum van water en seksualiteit dat verbonden is met de voortplantingsorganen. Dit chakra gaat over gevoelens en seksualiteit.

528 Hz

Aangeduid als "de liefdesfrequentie" of "de wondertoon", is 528 Hz een frequentie die de creativiteit verbetert, de concentratie verbetert en het vermogen heeft om beschadigd DNA te herstellen. Het kan ook gevoelens van positiviteit en liefde bevorderen. 528 Hz is gerelateerd aan de zonnevlechtchakra. Manipura, het zonnevlechtchakra, bevindt zich net boven de navel. Dit chakra, vertegenwoordigd door de kleur geel, is gerelateerd aan onze kracht en vastberadenheid. Het is ook de chakra van ons ego en onze wilskracht. Muziek op deze frequentie helpt ons weer in contact te komen met wie we zijn. Het kan ons ook helpen beslissingen te nemen vanuit een plaats van kracht en mentale helderheid.

639 Hz

Deze frequentie vergemakkelijkt verbindingen tussen tegenpolen. Het bevordert een heldere geest en helpt bij het beter uiten van emoties. Het hartchakra is het chakra van deze frequentie. Deze frequentie helpt relaties te helen en verbetert de communicatie, het begrip en de tolerantie om het hartchakra weer in balans te brengen. Anahata, het hartchakra, wordt geassocieerd met de bloedsomloop en de thymusklier. Het is het centrum van mededogen, liefde, groepsbewustzijn en spiritualiteit.

741 Hz

De frequentie van 741 Hz staat bekend om het elimineren van gifstoffen en negativiteit, zowel in jezelf als in de omgeving. Het helpt bij het ontgiften van het lichaam van verontreinigende stoffen, waaronder virussen, schimmels, bacteriën en elektromagnetische gifstoffen. De keelchakra is de chakra van deze frequentie. Deze frequentie brengt onze lichaam en geest in balans, waardoor we in harmonie met onszelf en anderen kunnen leven. Het brengt emoties in evenwicht en brengt een gevoel van vrede en heelheid in ons leven. Vishuddha, de keelchakra, gaat over zelfexpressie en communicatie (in de breedste zin van het woord) en wordt geassocieerd met de schildklier.

852 Hz

Ten slotte helpt 852 Hz bij het ontwaken van de intuïtie. Het helpt individuen illusies te doorbreken en de realiteit van situaties duidelijker te zien. 852 Hz is de frequentie van Ajna, het derde oog. Deze frequentie kan ons helpen om met helderheid en mededogen naar onze eigen gedragspatronen te kijken, waardoor we betere keuzes in het leven kunnen maken. Ajna, het derde oogchakra, wordt geassocieerd met het autonome zenuwstelsel en de hypofyse.

963 Hz

De frequentie van 963 Hz wordt vaak "de God-frequentie" of "de wondertoon" genoemd. Aangenomen wordt dat deze specifieke toon het vermogen heeft om intuïtie te wekken en de pijnappelklier te activeren. Door naar deze frequentie te luisteren, kun je een verbetering van jouw  intuïtie en een verhoogd gevoel van bewustzijn ervaren. 963 Hz = het kruinchakra. Wanneer het kruinchakra in balans is, ervaren we een diepe verbinding met onszelf en alles om ons heen. Deze frequentie van 963 Hz kan worden gebruikt om ideeën naar voren te brengen die mogelijk in ons onderbewustzijn hebben bestaan, wat creatieve projecten voedt. Sahastrara, het kruinchakra, wordt geassocieerd met het centrale zenuwstelsel en de pijnappelklier. Het is het centrum van verlichting, dynamisch denken, waarheid en eenheid.